Tapís de flors

Crear un tapís de flors entre totes les jugadores i quedar-se sense cartes abans que la resta.

L’objectiu del joc és formar flors de quatre pètals amb gènere, propietat o ús idèntic a la part central de la flor. Les flors es formen situant el costat curt de la carta contra el llarg d’un altre, fent coincidir el color del sistema/ús o del gènere. Només es poden posar dos colors no coincidents de costat en cas de formar una flor amb l'altre color de la carta jugada.

Es reparteixen 7 cartes a cada jugadora, es posa una carta boca amunt al centre de la taula i al seu costat es deixen la resta boca avall (pila).

Per torns, cada jugadora posarà una carta que coincideixi amb la planta o la propietat/ús de qualsevol de les que hi hagi a la taula, en cas contrari robarà una carta i perd el torn. Si al posar una carta crea una flor sumarà 3 punts, o 7 en cas de crear-ne dues de manera simultània.

La partida s’acaba quan alguna jugadora es queda sense cartes a la mà, i sumarà tants punts com cartes tinguin totes les jugadores a la mà més els corresponents a les flors creades per ella mateixa. La resta sumarà els punts de les flors creades per cada jugadora.

Guanyarà qui abans arribi a sumar 100 punts.


Actualitzat a 25/11/23


🍀 (( Quatre pètals )) 🍀 (( Components )) 🍀 (( Flors de quatre pètals )) 🍀 (( Tapís de flors )) 🍀 (( Pètals encadenats )) 🍀 (( Troba el pètal )) 🍀 (( Parelles de pètals ))

Comentaris